COVID 19


Beste patient,

Er gelden momenteel uitzonderlijke maar noodzakelijke maatregelen in de praktijk.
Enkel noodzakelijke bezoeken zullen worden toegestaan:

• follikelmetingen
• prentale controles
dringende algemene gynaecologische problemen

Hebt u keelpijn, een hoest, koorts of voelt u zich niet goed, dan wordt u met nadruk gevraagd ons telefonisch of per mail te contacteren. U zal verwezen worden naar de huisarts. We zorgen dan voor een nieuwe afspraak later op de praktijk.

Is uw bezoek niet dringend (bijvoorbeeld algemene gynaecologische controles, besprekingen), zal u verzocht worden om uw afspraak uit te stellen. Gelieve telefonisch of per mail contact op te nemen.

Wij hopen op het begrip van éénieder.

Team Dr. Van Sande