Vruchtbaarheidsbehandeling

COVID 19

Vanaf 4 mei zullen stapsgewijs enkele fertiliteitsbehandelingen kunnen herstarten. Als eersten zullen patiënten van het jaar 1980 of ouder, en patiënten met dreigend ovariëel falen of andere ernstige medische aandoeningen, aan de beurt komen. Inseminaties, IVF behandelingen of andere behandelingen worden in een latere fase opgestart. U kan uw gegevens per mail naar de praktijk sturen. We zullen u contacteren wanneer de behandeling waarvoor u op de wachtlijst staat, terug van start gaat. Ook met al uw andere vragen kan u ons, best per mail, contacteren.


Het starten en verderzetten van een vruchtbaarheidsbehandeling moet een weloverwogen keuze van het koppel zijn. Bij deze keuze moet worden rekening gehouden met de medische gegevens en de theoretische slaagkansen. Ook de persoonlijke visie en de draagkracht van het koppel zijn heel belangrijke elementen.

In het Heilig Hartziekenhuis te Lier is gynaecologe Dr. Van Sande Hilde gespecialiseerd in vruchtbaarheidsproblemen. Samen met haar team van vroedvrouwen, psychologe, diëtist en administratieve medewerkers tracht ze koppels zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun soms belastende tocht. Veel aandacht gaat naar zowel de medische als de niet-medische aspecten van de behandeling.

De behandelingen die we in ons ziekenhuis aanbieden, in samenwerking met het LIFE fertiliteitscentrum te Leuven, kan u hieronder terugvinden.

• ovulatie inductie (hormonale stimulatie)
• kunstmatige inseminatie met partnersperma (IUI)
• kunstmatige inseminatie met sperma van een donor bij ernstige mannelijke vruchtbaarheidsproblemen
• kunstmatige inseminatie met donorsperma bij lesbische koppels en alleenstaande vrouwen
• in vitro fertilisatie (IVF)
• intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI)
• testis biopsie of epididymaire sperma aspiratie (MESA/TESE)
• invriezen en bewaren van zaadcellen en/of embryos
• preïmplantatie genetisch onderzoek op embryos (aneuploidie screening (PGD-AS)
• eiceldonatie

We bieden geen geslachtsselectie aan om niet-medische redenen.