Welkom

Beste patiënt,

Er gelden momenteel nog steeds uitzonderlijke maar noodzakelijke maatregelen in de praktijk.

‘Vruchtbaarheidsbehandelingen: 
Alle activiteiten blijven doorgaan, echter met duidelijke restricties. Deze dienen nauwgezet opgevolgd te worden om een nieuwe sluiting van het fertiliteitscentrum te voorkomen.

  1. Geen partners bij follikelmetingen
  2. Geen partners bij inseminaties en embryo transferts
  3. Bij eicelpunctie mag partner meekomen maar wordt niet toegelaten in het punctie lokaal.
  4. Partners enkel indien noodzakelijk aanwezig bij besprekingsafspraken: ‘noodzakelijk’ wordt aangegeven door de behandelend fertiliteitsarts, anders komt de partner niet mee.
  5. Partner kan aanwezig zijn bij eerste zwangerschapsecho’s, maar dient voldoende afstand te houden, correct dragen van mondmasker verplicht.

Zwangerschapscontroles:
Partner kan aanwezig zijn bij de controle maar dient voldoende afstand te houden, correct dragen van een mondmasker is verplicht. Partners wachten buiten de praktijk tot ze worden binnengeroepen. Kinderen worden niet toegelaten in de praktijk.

Gynaecologische controles:
Partners worden niet toegelaten, tenzij bij hulpbehoevende personen.’

Indien u vragen hebt rond het Corona virus en uw zwangerschap en bevalling, gelieve al onze informatie terug te vinden op de website bevalleninlier.be

Wij hopen op het begrip van éénieder.

Team Dr. Van Sande


U kan bij ons op de praktijk terecht voor algemene gynaecologische controles, zwangerschap en vruchtbaarheidsproblemen.

 
Dr. Van Sande is Geneesheer-Specialist Gynaecologie – Verloskunde met bijzondere interesse in Vruchtbaarheidsproblemen.
Ze is verbonden aan het Heilig Hartziekenhuis te Lier en aan het LIFE Centrum te Leuven.

Dr. Van Sande is geaccrediteerd.
Ze is niet geconventionneerd.