Welkom

Beste patiënt,

Er gelden momenteel nog steeds uitzonderlijke maar noodzakelijke maatregelen in de praktijk.

Vanaf 4 mei zullen er stapsgewijs opnieuw meer consultaties worden gepland. Het betreft, op basis van de recente richtlijnen, enkel semi-urgente raadplegingen. Dit wil zeggen dat de praktijk nog steeds NIET op haar normale tempo zal kunnen werken. Uw arts zal in eer en geweten op basis van uw medisch dossier beslissen wie op consultatie kan komen.

Voor onze praktijk zal voorrang gegeven worden aan zwangeren, urgente en semi-urgente gynaecologie, en een zeer beperkt aantal fertiliteitsraadplegingen (zie ‘Vruchtbaarheidsbehandeling’)

Gelieve nog steeds ZOVEEL MOGELIJK ALLEEN te komen naar de raadpleging. Hoe minder mensen in de praktijk, hoe minder kans op besmetting. Er wordt aangeraden om zelf een mondmasker te voorzien. Bent u zwanger, dan mag uw partner opnieuw mee komen naar de raadpleging. Gelieve voor beiden zelf een mondmasker te voorzien indien mogelijk. Kinderen komen best niet in de praktijk.

Het online agendasysteem blijft onbeschikbaar. Indien u denkt aan de voorwaarden voor consultatie te voldoen, kan u best telefonisch contact opnemen met de praktijk tijdens de openingsuren. Uw vraag zal door de arts worden bekeken. Indien nodig, wordt u verder gecontacteerd voor een afspraak.

Deze maatregel geldt tot 15/5/2020.

Indien u vragen hebt rond het Corona virus en uw zwangerschap en bevalling, gelieve al onze informatie terug te vinden op de website bevalleninlier.be

Wij hopen op het begrip van éénieder.

Team Dr. Van Sande


U kan bij ons op de praktijk terecht voor algemene gynaecologische controles, zwangerschap en vruchtbaarheidsproblemen.

 
Dr. Van Sande is Geneesheer-Specialist Gynaecologie – Verloskunde met bijzondere interesse in Vruchtbaarheidsproblemen.
Ze is verbonden aan het Heilig Hartziekenhuis te Lier en aan het LIFE Centrum te Leuven.

Dr. Van Sande is geaccrediteerd.
Ze is niet geconventionneerd.